DR_LEUNG_

Jag såg hur vi var stjärnor

我看到我们的明星

Som landat i havet

在海上降落

När vi tog första stegen

当我们把第一步

ifrån oceanen

从洋

Det slog mig den gången

它击中了我的时间

När vi vadade fram genom vattnet

当我们涉水通过水

Jag la mig på marken

我躺在地上

och tackade himlen

感谢上天,

att vi fick stiga på land

我们有上升的国家

att vi fick känna på sanden

我们认识了在沙滩上

nu kan vi säga

现在我们可以说

att vi har varit på jorden

我们已经在地球上

Ja, jag var där

是的,我在那里

hur underbart var det

这是多么美妙

hur underbart var inte det

不,这是多么美妙

jag var nära,jag var nära

我离我很近

jag var nära,jag var där

我很近,我在那里

En stund på jorden,en stund på jorden

一个时刻在地球上,在地球上的一刻

jag var nära,jag var nära

我离我很近

jag var nära,jag var där

我很近,我在那里

en stund på jorden,

一个时刻在地球上

en stund på jorden

一个时刻在地球上

Jag vann över bergen

在山上,我赢了

jag delade på havet

我分开大海

jag var den starkaste av oss

我是我们中最强壮的

men den svagaste ändå

但它仍然薄弱

Jag fick hålla dig i handen

让我牵你的手

när du fick lämna dina drömmar

当你放弃了你的梦想

och försonas sen med tiden

然后,随着时间的推移,使

jag fick se dig tacka livet

我看见你,感谢生活

trots allt

毕竟

Nu kan vi säga

现在我们可以说

att vi har varit på jorden

我们已经在地球上

säga, jag var där

说,我在那里

hur underbart var det

这是多么美妙

hur underbart var inte det

不,这是多么美妙

jag var nära,jag var nära

我离我很近

jag var nära,jag var där

我很近,我在那里

en stund på jorden

一个时刻在地球上

en stund på jorden

一个时刻在地球上

jag var nära,jag var nära

我离我很近

jag var nära,jag var där

我很近,我在那里

en stund på jorden

一个时刻在地球上

en stund på jorden

一个时刻在地球上

Ja, jag var där

是的,我在那里

hur underbart var inte det

不,这是多么美妙

en stund på jorden

一个时刻在地球上

en stund på jorden

一个时刻在地球上

en stund på jorden

一个时刻在地球上

en stund på jorden

一个时刻在地球上


上一篇 下一篇
评论
热度(3)
  1. 玉如意DR_LEUNG_ 转载了此音乐
©DR_LEUNG_ | Powered by LOFTER